Crònica sessió 9. Laboratori Social Metropolità

Descripció: Sessió de treball dedicada a treballar les propostes en curs abans de la sessió pública del dissabte 28. Posteriorment al treball s’organitza un dinar comunitari amb els assistents. Lloc: Laboratori Social Metropolità, Taller 1 de NauEstruch – carrer Sant Isidre,140. de les 11h a les 17h Tags: treball de camp, espai públic, registre, escoles,…