Procés de taller

El procés de treball s’anirà definint al mateix taller en relació a les persones que hi participen i els seus interessos i s’enriquirà amb les aportacions dels convidats a les sessions.  L’objectiu és crear un corpus de discussió i de propostes pel solar de Montalegre nº4 i en relació a la construcció de l’edifici del projecte BioBui(L)t  que es desenvoluparà de forma paral·lela al taller.

A priori el taller Medi-Art-Terrae parteix de les següents preguntes o qüestionaments:

-es possible iniciar un procés cultural des de la construcció d’una dinàmica comunitaria al barri del Raval?

-com hauria de ser aquest procés i com s’hauria de desenvolupar tenint en compte la situació estratègica del solar a tocar de la Universitat, enfront del MACBA i del CCCB?

-com subvertir el discurs cultural hegemònic des de la marginalitat i des d’un posicionament de recomposició de les democràcies de l’àrea mediterrània?

-com abordar la manca de recursos i finançament per crear activitat en el solar al llarg dels tres anys de cessió del Pla de Buits?

-de quines eines disposem per enfortir el treball cultural d’aquest espai en el context de les xarxes i col·lectius del barri?

-com dotar-nos d’una infraestructura mínima per generar un procés sostenible en el temps de durada del Pla de Buits?

-com assajar mitjançant el projecte BioBui(L)t formes de subvertir el dictat neoliberal d’una cultura entesa com a producte i entreteniment d’una èlit?

-com vincular la construcció saludable de l’edifici BioBui(L)t-Txema amb condicions també saludables de relació i creació comú d’habitar la ciutat?

-com comunicar i compartir el projecte amb les persones del barri a partir d’estratègies de comunicació i relació properes i respectuoses amb el medi social i les seves necessitats reals?

Anuncios